Jeg har været kommunalpolitiker i 21 år og har på godt og ondt præget udviklingen i Dianalund kommune. Noget er jeg glad for, andet er jeg utilfreds med

Tilbage


Nogle af de ting, jeg ikke er så glad for i Dianalund:

at arbejdsløsheden er for høj

at antallet af bistandsmodtagere er for højt

at biblioteket trænger til nye rammer og en højere bevilling. (Men det kom i 2013)

at forholdene for de bløde trafikanter burde være bedre (flere cykelstier og flere gangstier)

at der mangler undervisningstilbud for de elever, der er bogligt svage