Jeg har været kommunalpolitiker i 21 år og har på godt og ondt præget udviklingen i Dianalund kommune. Noget er jeg glad for, andet er jeg utilfreds med

Tilbage


Nogle af de ting, jeg er glad for, der er sket i Dianalund kommune:

Pasningsgaranti, herunder 3 børneinstitutioner 

Skoleudvidelsen i såvel Dianalund som Ruds Vedby

Byggemodning i Dianalund

Rulleskøjtebanen ved Holbergskolen (bruges dog ikke i dag af nutidens unge)

Den høje service på ældreområdet

Nybyggeriet og renoveringen i Ruds Vedby