Siden er ikke færdig

 Tilbage

Konsulent i sløjd
Bestykningsforslag

 Centrale emner 

Den internationale dimension

Sløjd på engelsk 

Lær-IT 

Sløjds Infoguide

Motorlæres infoguide.

Det skærpede tilsyn 

Prøven i Sløjd. 

Lokaleindretning

 
Jeg var Undervisningsministeriets fagkonsulent i sløjd fra 1996 til 2003. Som fagkonsulent var det min opgave at være bindeled mellem den konkrete undervisningssektor og Undervisningsministeriet. Til det formål deltog jeg i en række fora, som Danmarks Sløjdlærerforening afholdt såsom formandsmødet og Vingstedskurset  ligesom jeg deltog i møder arrangeret af lokalkredse, amtscentre o.l.Desuden skrev jeg i bladet Sløjd.  I Ministeriet deltog jeg i udviklingen af faget, besvarede henvendelser, skrev et kapitel i det årlige hæfte Prøve-evaluering - undervisning o.lign. 

Jeg har været med til at lave et bestykningsforslag, der fortæller, hvilket værktøj, man kan have i sløjd i dag, for at leve op til 1993-loven. Det centrale i 1993-loven har jeg forlængst   skrevet om.  Jeg har også skrevet om den internationale dimension i sløjd og samlet en række engelske sider om faget.. Jeg var med til at lave Lær-IT, der stadig indeholder mange gode undervisningseksempler og refleksioner over sløjd. Jeg har lavet Sløjds Infoguide og Motorlæres infoguide. Jeg har skrevet artiklen om Projektopgaven og det skærpede tilsyn og har skrevet meget om Prøven i Sløjd.  og om indretning af  lokaler

Da jeg sluttede som fagkonsulent skrev jeg en artikel kaldet Sløjdkonsulentens Svanesang