Bestykningsforslag


Forord

Efter folkeskolelovens vedtagelse i 1993, påbegyndtes rundt om i landet en diskussion om, hvordan sløjds ydre rammer skulle være, for at faget kunne udfylde sit nye og anderledes formål. Til de ydre rammer hører lokaleindretningen , arbejdsmiljøspørgsmål samt  værktøj og maskiner.

Diskussionen om lokaleindretningen er for længst påbegyndt, og en vis afklaring har fundet sted. Det fremgår bl.a. af den litteraturliste, der findes sidst i dette forslag Også diskussionen om elevernes arbejdsmiljø i sløjdlokalet har fundet sit leje med udsendelsen i 1998 af de to AT-meddelelser, der hedder henholdsvis: Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbindelse med undervisning (AT-meddelelse nr. 4.01.8) og Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen (AT-meddelelse nr. 4.01.7). Samt "Regler i sløjd"

 Denne side åbner op for den sidste store diskussion, diskussionen om værktøjer og maskiner i den obligatoriske sløjdundervisning: hvilke bør man have og hvor mange af hver?  siden er resultatet af en række diskussioner, det såkaldte netværk for sløjd havde i efteråret 2000. Netværket for sløjd er nu opløstm men var nedsat af Undervisningsministeriet og havde til formål at rådgive fagkonsulenten i fagpædagogiske spørgsmål. Netværkets medlemmer repræsenterede de to sløjdskoler, seminarierne, den faglige forening og grundskolen. Navnene var Ole Aarsdal, Gert Broge, Henning K. Jensen, Flemming Nielsen, Stig Pedersen og Ole Skovmøller.

Medlemmerne i netværket er medforfattere til dette hæfte, men alene fagkonsulenten kan drages til ansvar. Henvendelser kan derfor ske til

Jørgen Mogensen
Karsholtevej 22
4293 Dianalund

          Til bestykningsplans indledning            Til selve bestykningsplanen